Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Det er ulike meninger om fiskeoppdrett i Afrika.
– Er oppdrett i Afrika kommersielt og samfunnsøkonomisk lønnsomt versus bærekraftig høstning av villfisk fra produktive sjøer og vassdrag?
– Kan det i verste fall gi negative konsekvenser for lokale økosystemer, ved at man innfører nye arter som utkonkurrerer lokale arter eller at man innfører sykdommer? Kan nettobidraget ved bistanden rett og slett bli negativt?
– Hvordan vil oppdrettsfisk påvirke ville stammer genetisk?
– Er Norge eller Norske aktører juridisk ansvarlig for eventuelle uønskede konsekvenser forårsaket av prosjekter som benytter import av nye arter?

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) har invitert innledere med ulike perspektiver på temaet fiskeoppdrett i Afrika, med fokus på oppdrett av tilapia 27. september kl.14 (-18).

Følgende foredragsholdere har hvert sitt innlegg og møtes til slutt til debatt:

Tilapia-oppdrett i Afrika en potensiell industri eller bare en bistandsdrevet drøm?
portrett Morten Frost HøyumMorten Frost Høyum, Frost Innovation AS
Morten er økonom og ingeniør med en MBA. Han har lang erfaring innen business og bistand i Afrika og Asia, med fokus på prosjektfinansiering og investeringer. De siste 17 år har han jobbet med hele verdikjeden innen akvakulturinvesteringer.

Norfund – Bærekraftige investeringer i fiskeoppdrett i Afrika, hvorfor og hvordan?
portrett Elin Ersdal utsnittElin Ersdal, Investment Director Food and Agribusiness i Norfund.
Elin har 11 års erfaring med investeringer i Norfund. Hun er Landbruksøkonom fra NMBU med Master og Management fra BI, Hun har jobbet i 2 år for FAO med fiskeoppdrett i Sørlige Afrika og 7 år med fisk og oppdrett i SND.

Avlsarbeid, kan den baseres på lokale fiskestammer?
portrett_Hans Magnus GjøenHans Magnus Gjøen, Professor NMBU
Hans Magnus Gjøen er professor i avl- og genetikk, akvakultur, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han har tidligere jobbet i Akvaforsk (Nofima Marin) og GenoMar, og har siden 1999 hatt et overordnet vitenskapelige ansvaret for videreutviklingen av avlsarbeidet på GIFT-stammen, for GenoMar.

Bærekraftig produksjon – Bidrar akvakultur til å ødelegge Afrikas økosystemer?
portrett Jeppe Kolding utsnittJeppe Kolding, professor UIB

Jeppe Kolding er professor i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen med spesiale i småskalafiskerier i utviklingsland. Han har bodd og jobbet i flere afrikanske land, og har over 30 års forskningserfaring fra 25 forskjellige utviklingsland.

Hva sier det internasjonale lovverk?
portrett Ole Kristian Fauchald utsnittOle Kristian Fauchald, professor UiO
Ole Kristian Fauchald er professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter internasjonal handelsrett (WTO) og internasjonal miljørett, med et særlig fokus på biologisk mangfold. Han har også arbeidet med nasjonal miljørett og internasjonale menneskerettigheter.

Meld deg på arrangementet eller se innledningene og debatten her:

Se tidligere sendinger i regi av FTU, tidligere kalt Norsk Bistandsforum.

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Share on RedditPin on PinterestEmail this to someoneTweet about this on Twitter

Kommenter