- om ledelse og personlig utvikling

You Win Some You Lose Some: Non-Native Partners of Non-Native/Native Workers Playing the New Friendship Game

You Win Some You Lose Some: Non-Native Partners of Non-Native/Native Workers Playing the New Friendship Game

When going through the phase of adjusting to living in a new, foreign culture, it’s not always the foreign worker who struggles the most. After all, it is they who have landed the fulltime job and who can spend their days at their new workplace with, simply put, something to do and someone to see.Les mer

The Intercultural Interview Dating Game: Us vs Them?

The Intercultural Interview Dating Game: Us vs Them?

Sometimes the best thing to come out of a training course for students is not what they learn from the instructor but rather what they remember from talking with their classmates about work-related experiences they’ve gone through that have been both painful and humbling. And then leaving the classroom knowing that they’re not the onlyLes mer

Politisk industridebatt: Hva skal vi lage nå?

Politisk industridebatt: Hva skal vi lage nå?

Første halvdel av 1900-tallet valgte Norge å bygge ut vannkraften. Det førte til et industrieventyr i Norge, med for eksempel Norsk Hydro. I andre halvdel valgte vi å bygge ut i Nordsjøen. Det har gjort Norge til et rikt land og vi har skapt industri i verdensklasse. Det grunnleggende spørsmålet begge sider i politikken må stille seg, er: Hva skal vi som nasjon skape nå? Les mer

Cross-Cultural Confusion: What’s Not to Love at an Interview?

Cross-Cultural Confusion: What’s Not to Love at an Interview?

I went on LinkedIn the other day and read an article whose title had caught my eye: ‘The 3 Secrets to Landing a Job When the Company Isn’t Hiring’ by American business consultant Avery Blank. When clicking on the link to open this page, I admitted to myself that the keywords ‘secret’ and ‘landing’ hadLes mer

Etablere egen virksomhet med NAV

Etablere egen virksomhet med NAV

Er du oppsagt og henvist til dagpenger kan du bruke tiden til å starte egen virksomhet om du har en ide til hvordan du selv kan livnære deg som er så god at NAV sier «OG». Her følger en kort innføring i reglene, men du bør uansett ha god kontakt med ditt NAV før duLes mer

Korrupsjon – Invitasjon til meningsutveksling

Korrupsjon – Invitasjon til meningsutveksling

Mange profilerte norske selskaper har de siste årene versert i mediene som aktører i korrupsjonssaker. Den norske straffeloven fikk nye bestemmelser om korrupsjon i 2003 som vi i dag finner igjen som paragrafene 387, 388 og 389 i den nye straffeloven. Disse gjelder også for norsk virksomhet i utlandet og det er i engasjementer iLes mer

Arbeiderkollektivet før og nå

Arbeiderkollektivet før og nå

I 1961 publiserte professoren, sosiologen og maskiningeniøren Sverre Lysgaard boken Arbeiderkollektivet basert på studier av arbeidere og ledelse ved masse- og papirfabrikken Peterson & Søn i Moss på femtitallet. Virksomheten i Moss ble nedlagt i 2012, men før det gjennomførte en gruppe samfunnsforskere en ny studie av virksomheten. Her følger et kort sammendrag. Lysgaards arbeiderkollektivLes mer

Robotetikk

Robotetikk

Roboter vil snart overta jobbene våre hevder noen. Det er i så fall ikke pent gjort. Nærmest uetisk. Men kan algoritmer og roboter være etiske eller uetiske? Her er det delte meninger. Three Laws of Robotics. Allerede i 1942 formulerte science-fiction forfatteren Isaac Asimov det han kalte Three Laws of Robotics i novellen Runaround: 1) EnLes mer

Robotene vil ta jobbene våre – raskere enn vi tror?

Robotene vil ta jobbene våre – raskere enn vi tror?

Overskriften er en av teaserne til en artikkel i Mechanical Engineering utgitt av American Society of Mechanical Engineers (ASME) tidligere i vår. Artikkelens budskap underbygger dette. Jobbene kan forsvinne raskere enn vi kan tenke oss. Under den industrielle revolusjon i England først på 1800-tallet vokste det frem en protestbevegelse blant tekstilarbeiderne, kalt ludditene, som gikkLes mer

Beyond Networking: Learn to Ask the Quality Question

Beyond Networking: Learn to Ask the Quality Question

On an average annual basis, thousands of employees in international companies spend thousands of hours attending courses, seminars, workshops, presentations, etc. about how to understand other people’s cultures, including their norms and values (the reason they do things the way they do). They attend these often compulsory training sessions so that they will become betterLes mer