Teori om prosjektledelse er tull! – eller?

Stemmer det at «Teori er tull – det er erfaring som teller» i prosjektsammenheng? Flere erfarne prosjektledere hevder dette, og særlig prosjektledere som ikke selv har noen metodekunnskap.
Norsk Forening for Prosjektledelse holdt temamøte der tre erfarne prosjektledere fortalte sin mening om dette.
Foredragene ble tatt opp på video:

How to get common sense common practice v/Morten Fangel, Danmark
Hva mener så en dansk prosjektleder om dette temaet? Forfatteren har skrevet mange lærebøker der han deler av sine erfaringer. I sin siste bok har han fokusert på det han tenker er viktigst for vellykkede prosjekter, dette også basert på praktisk erfaring. Boken behandler i tillegg
temaer fra heftet som benyttes i forbindelse med IPMAs sertifisering i prosjektledelse, «Kompetanse i prosjektledelse». Dette er en bok for prosjektlederen som ikke lenger ønsker å bruke så mye av sin tid til brannslukning og som vil bli mer pro-aktiv. Boken er også et godt grunnlag for refleksjon, der man får sjanse til å sammenholde denne prosjektlederens erfaringer med egne erfaringer.

Krav til metodikk ved prosjektgjennomføringv/Olav Fylding, Evry, konsern PMO
Med over 10.000 ansatte er Evry et av Nordens ledende IT-selskaper. Prosjekter gjennomføres internt og prosjektledelseskompetanse leveres også til andre. Fylding vil reise spørsmål om hvordan prosjektmetodikkens plass ses på fra perspektivet til en PMO-leder fra en større bedrift, hvilken karriereutvikling har en prosjektleder, på hvilket område er det skoen trykker? Hvor plasseres metodekunnskapen i totalkompetansen til en profesjonell prosjektleder?

Prosjektoppstartv/Michel Esnault, Norge
Hvilket syn har en erfaren norsk prosjektleder som har skrevet en lærebok? Oppstarten er den viktigste fasen i et prosjekts liv er. En lite gjennomtenkt igangsetting kan forklare mange av problemene som oppstår senere i prosjektet. I boken ”Prosjektoppstart” har du en veiledning i hvordan prosjekter bør startes. Boken tar også for seg alle fasene i et prosjekt og er dermed spesialtilpasset for alle som vil lære seg mer om prosjektarbeid på et generelt grunnlag.
Teorien er anvendelig i alle typer prosjekter. De samme grunnteknikkene gjelder – om din bedrift skal starte opp små eller store prosjekter, om et nytt produkt skal utvikles, en barnehage etableres, om du skal være prosjektleder for et TV-program eller om en fotballturnering skal gjennomføres.

De tre foreleserne hadde en liten debatt til slutt, der de svarte på spørsmål fra salen:

Ett svar til “Teori om prosjektledelse er tull! – eller?”

  1. Utrolig at Tekna av alle, har en så dårlig teknisk standard på lyd som det leveres her, lyden forsvinner med jevne mellomrom. I tillegg skjemmes foredraget om Evry av borring (!) i bakgrunnen, respektløst ovenfor foredragsholderen og tilhørerne, hvorfor i all verden stoppes ikke dette underveis???

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *