Tekna-konferansen 2014

Innovasjon i offentlig sektor var hovedtema på årets konferanse.

Tekna har en rekke medlemmer i offentlig sektor. I forkant av konferansen spurte vi mange av dem hva de opplever som hindre for innovasjon i deres arbeidshverdag. De fleste opplever at arbeidsplassen ikke setter av nok tid til å drive med utvikling av nye tjenester. Tidsfaktoren oppgis faktisk oftere som hinder enn for mangel på budsjettmidler, selv om denne faktoren også er viktig.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har også gjennomført en undersøkelse om innovasjon i offentlig sektor, blant ledere. Sammenliknet med svarene fra Teknas undersøkelse finner SSB at lederne ikke opplever hindrene for innovasjon like sterkt som de ansatte.

Hva skyldes dette? Hvorfor opplever de ansatte sterkere hindre for innovasjon enn lederne?

Hvordan skaper man verdens beste offentlige sektor?

Dette spørsmålet var tema for årets Tekna-konferanse, den femte i rekken.
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg ønsket velkommen og introduserte dagens ordstyrer Thomas Seltzer.
Konferansen ble åpnet av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som fortalte om regjeringens planer for innovasjon i offentlig sektor.

Lise Lyngsnes Ranseberg, Tekna: «Velkommen»
Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
«Regjeringens plan for innovasjon i offentlig sektor»

Neste del i programmet viste eksempler fra offentlige virksomheter som jobber systematisk med innovasjon.
– Frank Foyn, SSB: «Kan vi måle innovasjon i offentlig sektor»
– Ottar Henriksen, Sintef: «Forskningsdrevet innovasjon i kommunesektoren»
– Jan Christian Sandberg, Skattedirektoratet: «Billigere og bedre tjenester»

– Eirik Solheim, NRK Beta: «Fra grå mus til sulten tiger»

Konferansens andre del tok opp spørsmålene:

Hva fremmer innovasjon?
Og hva er de største hindrene for innovasjon?

– Trude Andresen, KS: «Hva fremmer og hemmer innovasjon i kommunene?»
– Einar Gotaas, Menon Business Research:
«En mediestyrt forsiktighetskultur rammer innovasjon i offentlig sektor»
– Widerøe Wibe, Abelia: «Innovasjon i offentlig sektor – teknologi som muliggjør»
– Camilla Tepfers, Infuture: «Hvilken retning tar innovasjon framover?»

I konferansens siste del var det lagt opp en paneldebatt rundt spørsmålet
«Hvilke politiske beslutninger trenger vi?»
I panelet var Trude Andersen fra KS,
Jette F. Christensen fra Arbeiderpartiet,
Heidi Nordby Lunde fra Høyre,
Lise L. Randeberg fra Tekna og
Hilde Widerøe Wibe fra Abelia.
Moderator var Erik Wold.
Til slutt oppsummerte Teknas generalsekretær Ivar Horneland Kristensen dagen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *