Stikkord: Taskmasters

Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv

Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv. Mange nye ord og utfordringer.  Nye økonomier vokser frem Tidligere var det enkelt. Det fantes bare tre «økonomier». «Samfunnsøkonomi» der målet er å finne balansen mellom skattenivå/skatteinngang og velferdsopplevelse i befolkningen slik at regjeringspartiene sikrer gjenvalg. «Bedriftsøkonomi» der målet er at virksomheter produserer og selger slik at de … les mer

Kategori: Arbeidsliv
Stikkord: , , , , , , , ,