- om ledelse og personlig utvikling

Stikkordarkiv: innovasjon

Steve Jobs – Fra revolusjoner til småskrittsforbedringer

Steve Jobs – Fra revolusjoner til småskrittsforbedringer

Aprilutgaven av magasinet Fast Company i år inneholdt en artikkel av redaktør Rick Tetzeli i samme magasin. Han har skrevet bok om Steve Jobs sammen med Brent Schlender «Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader». Boken beskriver et menneske med uvanlig talent som også evnet å endre arbeidsstil underveisLes mer

Aha! og Eureka! U-svinger og starte opp selv

Aha! og Eureka! U-svinger og starte opp selv

«Eureka» stammer fra gresk og kan oversettes med «jeg fant». «Eureka» er knyttet til Arkimedes. Han skal ha sagt nettopp «Eureka» for markere oppdagelsen han gjorde for ca. 2250 år siden da han entret badestampen og fikk følelsen av å flyte samtidig som han observerte at vannet steg i stampen. Det banale eller kniven påLes mer

Tekna-konferansen 2014

Tekna-konferansen 2014

Se video fra årets konferanse: «Innovasjon i offentlig sektor». Konferansen er fullspekket med spennende forelesere. Les mer

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Produktivitetsutviklingen i industri- og primærnæringene er god, men sysselsettingen går ned. I tjenesteproduksjon vokser sysselsettingen, men produktiviteten har ikke samme positive utvikling. – Dette er en utfordring vi må gripe tak i, mener styret i Tekna Egen bedrift. Smartere tjenesteproduksjon er ikke bare et spørsmål om å erstatte offentlig tjenesteproduksjon med privat tjenester. Vi snakkerLes mer

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Høyre-FrP-regjeringen vil øke Norges konkurransekraft ved å løfte norske universiteter og forskningsmiljøer på internasjonale rankinger. Da bør man kanskje se på hvordan DARPA arbeider.

DARPA står for Defence Advanced Research Projects Agency. Vi er i USA og det dreier seg om forskning initiert av Pentagon.Les mer

Innovasjon og produktivitet i tjenesteproduksjon

Innovasjon og produktivitet i tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon både bør og kan effektiviseres gjennom nye grep om kundesegmenter, kundetilbud, kanaler ut til kundene, arbeid med kunderelasjonene og kreativ håndtering av inntektsstrømmene. Det finnes mange eksempler på slik kreativitet. Per Egil Pedersen er professor i tjenesteinovasjon på Høgskolen i Vestfold. Den 16. september i år holdt han innlegg om innovasjon og forretningsmodeller påLes mer

Crowdsourcing – Arbeide fra kjøkkenbordet?

Crowdsourcing – Arbeide fra kjøkkenbordet?

Crowdsourcing gir deg muligheter for å bidra med løsninger til problemer, til å finne problemer som passer til løsninger, til å skaffe penger til løsninger som det kan bli butikk ut av og også muligheter for å opptre som altruist. Alt fra kjøkkenbordet om det er der du velger å etablere arbeidsplassen din. Vi snakkerLes mer

Innovasjon med scrum

Scrum er et rammeverk for prosjektarbeid som legger til rette for at du skal kunne gjennomføre prosjekter effektivt når kravene stadig endres. I utgangspunktet var metoden tenkt til å benyttes ved utvikling av programvarebaserte systemer, men brukes i dag som et nyttig rammeverk i alle slags prosjekter av en viss kompleksitet. Teorien baseres på empiriskLes mer

Additiv produksjon og den tredje industrielle revolusjon

Stordriftsfordeler gjelder ikke lenger. Arbeidskraftkostnadenes andel av produksjonskostnadene synker. Produksjon nær markedene gir konkurransefortrinn når kundene krever individuelt tilpassede løsninger. Den tredje industrielle revolusjon er på gang. I stedet for å støpe, valse, bende, stanse og kutte materialer og deretter føye sammen deler og gjenstander, bygger 3D printere deler og gjenstander ved å deponere materialerLes mer

LEAN STARTUP. NOE FOR DEG?

Lean Startup betyr raskere og mer treffsikker produktlansering og mindre behov for finanisering under oppstart av ny virksomhet. Additive produksjonsmetoder åpner for Lean Startup også i tradisjonell industrivareproduksjon. Lean Startup er en forretningsmetode som forenklet sagt er rettet mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundeneLes mer