- om ledelse og personlig utvikling

Stikkordarkiv: Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Det er ulike meninger om fiskeoppdrett i Afrika. Se debatten i regi av Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)Les mer