Stikkord: Forskning

Forskning som beslutningsgrunnlag – Spørsmål du må stille først

Hvordan skal vi forholde oss til forskere og forskningsresultater som grunnlag for beslutninger vi må ta? Det er viktig å spørre om det som ikke er blitt presentert, hevder tre kjente forskere. Det finnes sjelden en vitenskaplig undersøkelse som dekker akkurat den problemstilling det skal tas beslutninger om. Man må bygge på kunnskap som finnes, … les mer

Kategori: Arbeidsmetodikk
Stikkord: , , , , , , , , 3 kommentarer

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Høyre-FrP-regjeringen vil øke Norges konkurransekraft ved å løfte norske universiteter og forskningsmiljøer på internasjonale rankinger. Da bør man kanskje se på hvordan DARPA arbeider.

DARPA står for Defence Advanced Research Projects Agency. Vi er i USA og det dreier seg om forskning initiert av Pentagon. Les mer

Kategori: Ledelse
Stikkord: , , ,