Styrearbeid

Det er stor forskjell på kravene til et styre i en forening og i et aksjeselskap. Styret i et aksjeselskap er strengt regulert i aksjeloven, mens krav til styret i en forening derimot ikke er regulert i noen lov. Mens et styre i et aksjeselskap er erstattningsmessig og strafferettslig ansvarlig, er det ikke tilsvarende krav til et styre i en forening. Foreninger er omfattet av regnskapsloven dersom de har mer enn 20 ansatte, har mer enn 20 millioner i eiendeler eller har mer enn 5 millioner i omsetning.

Selv om reguleringen er veldig ulik, er det en god ide for foreninger å se på aksjeloven som gir føringer for et velfungerende styre.

En forening organiseres gjerne, som aksjeselskap, i en generalforsamling/årsmøte og et styre.

Generalforsamlingen fatter rammevedtak og er ikke ansvarlig. Generalforsamlingen er eneste kamparena for medlemmer. Det er derfor viktig at den styres av vedtektsfestede formkrav som sikrer likebehandling og demokrati.

Styret derimot er et utøvende organ som har ansvar og skal fatte vedtak.

Et styre bør ha vedtekter som omfatter:
– varsel og innkalling til styremøte
– beslutningsdyktighet
– møteledelse
– referatføring
– ansvar for generalforsamling

Siv.ing. Tor Hofstad kom til Tekna og holdt et kurs om styrearbeid, et område der Tor er profesjonell.
Her presenteres to videoopptak fra kurset.

I videoopptaket under snakker Tor om krav til styremøter og om rammene for et styre, størrelse, roller, vararepresentanter, styrets ansvar og oppgaver.
Videre snakker han om styremøter, innkalling og agenda/dagsorden.

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

I kursets siste del snakker Tor om åpning av møtet, avslutning av saker, protokoll/referat, debatt og konsensus:

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

Du kan finne mye nyttig bakgrunnsinformasjon om styrearbeid på vitalt.no

Du kan videre finne videoopptak av et annet kurs i styrearbeid og økonomi, der Tor Hofstad deler sin kunnskap om styrearbeid med fokus på de økonomiske parametrene du vil være opptatt av som styremedlem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *