Tekna-konferansen 2013

Verden blir stadig mer globalisert, og arbeidstakere flytter mer enn noen gang på tvers av landegrensene. Teknakonferansen 2013 har tittelen «Grenseløse utfordringer i en globalisert verden». Les mer

Kategori: Arbeidsliv
Stikkord: , , , ,

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Produktivitetsutviklingen i industri- og primærnæringene er god, men sysselsettingen går ned. I tjenesteproduksjon vokser sysselsettingen, men produktiviteten har ikke samme positive utvikling. – Dette er en utfordring vi må gripe tak i, mener styret i Tekna Egen bedrift. Smartere tjenesteproduksjon er ikke bare et spørsmål om å erstatte offentlig tjenesteproduksjon med privat tjenester. Vi snakker … les mer

Kategori: Egen bedrift
Stikkord: , 2 kommentarer

Kontraktsregimer stenger for småbedrifter på kraftlinjer

Småbedrifter i Nord-Norge er frustrert over Statnett som bare inviterer multinasjonale selskaper til konkurranse om jobben med å bygge ny kraftlinje mellom Narvik og Balsfjord, et oppdrag kostnadsberegnet til et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner. Statnett praktiserer utlysing av totalentrepriser eller store rammeavtaler for slike oppdrag. Slik blir det umulig for mindre lokale … les mer

Kategori: Egen bedrift
Stikkord: , ,

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Høyre-FrP-regjeringen vil øke Norges konkurransekraft ved å løfte norske universiteter og forskningsmiljøer på internasjonale rankinger. Da bør man kanskje se på hvordan DARPA arbeider.

DARPA står for Defence Advanced Research Projects Agency. Vi er i USA og det dreier seg om forskning initiert av Pentagon. Les mer

Kategori: Ledelse
Stikkord: , , ,

Ledelse og etisk refleksjon

Verdier styrer oss daglig. Er verdisettet vårt godt fundert kan vi fungere som effektive ledere. Men etisk refleksjon er en nødvendig øvelse for ledere i et moderne arbeidsliv. Etisk refleksjon dreier seg langt på veg om å stille de riktige spørsmålene og besvare dem sammen med andre. Verdier styrer oss i det daglige, de gir … les mer

Stikkord: , , , , , ,

Innovasjon og produktivitet i tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon både bør og kan effektiviseres gjennom nye grep om kundesegmenter, kundetilbud, kanaler ut til kundene, arbeid med kunderelasjonene og kreativ håndtering av inntektsstrømmene. Det finnes mange eksempler på slik kreativitet. Per Egil Pedersen er professor i tjenesteinovasjon på Høgskolen i Vestfold. Den 16. september i år holdt han innlegg om innovasjon og forretningsmodeller på … les mer

Kategori: Egen bedrift
Stikkord: , ,

Hvorfor har vi bedrifter?

Ronald Coase ga svaret i 1937. Han var også opptatt av fyrlykter og radiobølger. Han mente mye om staten og offentlig styring. Noe kan vi finne spor av i Fremskrittspartiets prinsipp-program. Ronald Coase døde 2. september i år 102 år gammel. Coase var ingen hvem som helst. Hans siste bokutgivelse kom i 2012. ”How China … les mer

Kategori: Arbeidsliv
Stikkord: , ,

Utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid inviterer til politisk debatt om utviklingssamarbeid.
Det er Høyre og SV som vil debattere norsk utviklingspolitikk og om norske bedrifter i utviklingsland. SV stiller med statssekretær for sittende utviklingsminister, mens Høyre stiller med en mulig ny utviklingsminister? Les mer

Kategori: Bistand
Stikkord: , , , , , 1 kommentar

Crowdsourcing – Arbeide fra kjøkkenbordet?

Crowdsourcing gir deg muligheter for å bidra med løsninger til problemer, til å finne problemer som passer til løsninger, til å skaffe penger til løsninger som det kan bli butikk ut av og også muligheter for å opptre som altruist. Alt fra kjøkkenbordet om det er der du velger å etablere arbeidsplassen din. Vi snakker … les mer

Kategori: Egen bedrift
Stikkord: , , 3 kommentarer

Veiviser til Teknas ledertilbud

Teknas tilbud til medlemmer som er ledere og ”vilbliledere” er formet gjennom år, mange år, av mange grupper av medlemmer. Tilbudet er bredt, spredt og ofte ”skjult” blant andre medlemsaktiviteter. Bare kjent for de spesielt interesserte. Her følger en liten veiviser i mangfoldet av kurs, seminarer, råd, veiledning og nettverk. Noen av oss har nylig … les mer

Kategori: Ledelse