Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel?

Sirkulær økonomi; å gjenbruke og ombruke, etablere nye verdikjeder som lager produkter av avfall, er nødvendig for vår bærekraftige utvikling.

Kan man finne teknologiske løsninger som baserer seg på sirkulær økonomi for å få ryddet havet?

Vi inviterte til temamøte 1. november for å diskutere hvordan og i hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger kan rydde havet for søppel, med særlig fokus på utviklingsland og utviklingssamarbeid.

Opptak og presentasjoner fra programmet:

 • Selma Skov Høye, Plastic REVolution Foundation
 • Anders Bjerga fra Bergen Greentec
 • Spørsmål fra salen
 • Arrangementet var i regi av Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Tekna Havbruk og fiskehelse og Tekna Klima.

  Les mer om sirkulær økonomi – eller se opptak fra flere arrangementer:
  Opptak fra Tekna Havbruk og fiskehelse
  Opptak fra Tekna Klima
  Opptak fra FTU