Innovasjon med scrum

Illustrasjon av scrumScrum er et rammeverk for prosjektarbeid som legger til rette for at du skal kunne gjennomføre prosjekter effektivt når kravene stadig endres. I utgangspunktet var metoden tenkt til å benyttes ved utvikling av programvarebaserte systemer, men brukes i dag som et nyttig rammeverk i alle slags prosjekter av en viss kompleksitet. Teorien baseres på empirisk prosesskontroll og anmoder at man jobber i tverrfaglige, selvstyrte team.

Geir Amsjø skriver i sin blogg at, på tross av at mange tror Scrum dreier seg om daglige, stående møter, klistre post-it lapper på veggen, produktkøer og sprinter, kan Scrum være en innovasjonsmotor i bedriften. Han henviser til artikkelen New New Product Developement Game, som i stor grad handler om innovasjon og produktutvikling generelt, og ikke i særlig grad om programvare.

Innovasjon er i følge Amsjø en kompleks og ikke-forutsigbar aktivitet, og det er ikke hensiktsmessig med detaljert planlegging og styring. Han påpeker at det er viktig å ha et bevisst forhold til oppgavenes kompleksitet, da enkle oppgaver kan planlegges og styres, mens de komplekse oppgavene krever tverrfaglig teamarbeid og stor frihetsgrad.

En annen sentral faktor for å lykkes med innovasjon er i følge Amsjø det å sette kunden i førersetet. De beste innovatørene gir seg ikke før de er trygge på at de forstår behovet til brukerne – uansett om de er eksisterende eller fremtidige kunder. Han skriver også at ingeniørene må møte brukerne ofte, og referer til boka The Leader’s guide to Radical Management: The only goal should be to delight the customer.

Er du interessert i å lære mer om hva Scrum er, og hvordan man kan gjennomføre prosjekter – eller deler av prosjekter – ved å bruke Scrum, kan kanskje et praktisk introduksjonskurs til Scrum være noe for deg. Tekna holder av og til slike kurs, i tillegg til andre kurs innen prosjektledelse og prosjektarbeid over hele landet i tiden som kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *