Egen virksomhet som pensjonist?

Nærmer du deg pensjonsalderen, men føler at du fortsatt har mye å gi, kompetanse, innsikt, og energi. Du har hørt politikere si at det er viktig at folk står i arbeid og tenker at du kan bidra. Å starte egen virksomhet i eget selskap er kanskje noe du skal vurdere. Tekna har tilbud til slike som deg. Men du bør se nærmere på pensjonsbetingelsene dine før du bestemmer deg for hva du vil gjøre.

Se på alternativene før du pensjonerer deg. Det er greit å planlegge din nye virksomhet før du pensjonerer deg. Hva har du å tilby? Hvem vil være dine kunder? Kanskje kan du få tilbud om å ta oppdrag for arbeidsgiveren du har i dag. Det er den enkleste vegen til oppdrag for egen virksomhet. Du får en oppdragsgiver som kjenner deg og som vet hva du kan og er god for. Kanskje kan du fortsette som frilanser uten eget selskap?

Verdiforslag er populært for tiden. Og skal du ut i et marked kan det være klokt å tenke gjennom hvem du mener er kunder/oppdragsgivere i markedet ditt og hva du kan tilby disse som gjør at du blir valgt fremfor andre som også er i dette markedet. Har du et godt svar på disse spørsmålene har du et bra utgangspunkt, et verdiforslag som du kan bruke som utgangspunkt for innsalget hos dine kunder. Har du i tillegg et godt nettverk av kolleger og bekjente som du vet vil anbefale deg og «fremsnakke deg» er det bare å gå i gang. Kanskje den fremvoksende delingsøkonomien er en ekstra mulighet for deg.

Gjør noe du har lyst til. Som pensjonist har du start- og driftskapital. Det vil normalt ikke være pengemangel eller nød som driver deg. Det gir deg frihetsgrader. Med det som utgangspunkt bør legge an et helhetsperspektiv og skape en tilværelse for deg selv der du har det moro. Kombinasjon av inntektsbringende arbeid med fritidsaktiviteter du liker eller en sak du brenner for har du nå sjansen til å realisere nå.

Valg av selskapsform. Å arbeide som frilanser med en oppdragsgiver som trekker og betaler skatt for deg er det enkleste. Men å etablere et enkeltpersonforetak eller et AS er ingen stor utfordring og kanskje en erfaring du vil ta med deg når du nå først har anledningen. Det finnes mange fremstillinger som sammenligner fordeler og ulemper ved disse etableringsformene som er lett tilgjengelige. Men husk å se på pensjonsbetingelsene dine før du velger selskapsform og etablerer selskap.

 Levealdersjusteringen av pensjonene gjør at det lønner seg for de fleste å arbeide lenger. Uansett privat eller offentlig ansettelse, den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet til 72 år. Om ikke arbeidsgiver har særaldersgrense som håndheves konsekvent kan du altså stå i arbeid til du er 72 år. Levealdersjusteringen av pensjonen som nå er innført gjør at det lønner seg for de aller fleste å stå lenger i arbeid. Effekten av å fortsette å arbeide f.eks. tre år lenger kan være betydelig.

Offentlig ansatt med tilbud om å fortsette hos arbeidsgiver? Er du ansatt i det offentlige, med tjenestepensjon gjennom NKP elle SP, og tenker å gå av med pensjon når du blir 67 år, for så å arbeide videre som pensjonist hos samme arbeidsgiver? Da bør du sette deg grundig inn i pensjonsordning, opptjeningstid, og regler for avkorting m.v. Her det mye å passe på. Du bør bruke litt tid med kalkulatoren før du bestemmer deg for hva du vil gjøre, for eksempel å ta ut folketrygddelen av pensjonen eller ikke. Du kan risikere å få en dårligere samlet pensjonsutbetaling når du endelig gir deg dersom du fortsetter å arbeide enn du ville fått ved å ta full pensjon fra fylte 67 år. Har arbeidsgiver ordning som åpner for å engasjere på pensjonistvilkår med pensjonistlønn vil pensjonen fra folketrygden som regel ikke bli avkortet. Men pensjonistlønnssatsen er lav (196 kroner fra 1.1.17) og det er regler for hva du kan gjøre, hvor lenge du kan arbeide etc. Mange som har regnet på dette har valgt ikke å fortsette å arbeide. Privat ansatte med privat tjenestepensjon har det enklere.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til deg. Gjennom Tekna Egen bedrift kan du få juridisk rådgivning og mentorbistand under etableringen, om du trenger det. Du kan også få gode forsikringstilbud og banktjenester for næringsdrivende. Har du, eller gjør du erfaringer med pensjon og egen virksomhet i kombinasjon vil vi gjerne at du deler dine erfaringer med oss slik at Tekna kan gi stadig bedre råd til andre medlemmer som kommer eller er i din situasjon. Råd kan du gi til Arne eller John i sekretariatet direkte (alternativt på telefon til samme) eller i kommentar til denne bloggen.

5 svar til “Egen virksomhet som pensjonist?”

 1. Hei.
  Mamma skal pensjonere seg og fortsette å jobbe 30% på kjøkkenet i sykehuset, der hun har jobbet frem til nå.
  Hun ønsker å starte et AS omtrent samtidig, som retter seg mot privat sektor. Hun bekymrer seg over økt skatt på pensjonen fra staten, og mindre utbetalt pensjon.
  Er det egentlig grunn til bekymring?

  Hilsen bekymret sønn

  1. Hei Soroush,
   da vi ikke svarer på spørsmål om skatt, anbefaler jeg deg å ta kontakt med skatteetaten eller en advokat med skatterett som spesialfelt. Du kan eventuelt også forhøre deg med en revisor.

 2. hva med etterlatte etter en som har drevet med personlig konsulentvirksomhet etter at han ble pensjonist, betalt vanlig skatt av overskuddet, regnes disse overskudd med i beregningen av pensjon til gjenværende enke./ enkemann

 3. Jeg jobber som lektor i fagskolen og er dermed tilsluttet statens pensjonskasse. Jeg har forstått det slik at lønnsinntekt etter at man har tatt ut pensjon fører til avkortning, mens næringsinntekt ikke gjør det.
  Jeg har i tillegg et (meget inaktivt) personlig foretak på si. Kan jeg evt. jobbe gjennom dette foretaket og fakturere på timebasis og at det da blir regnet som næringsinntekt, eller må jeg opprette et AS?

  1. Regelen om reduksjon i pensjon fra de offentlige pensjonskasser gjelder dersom man mottar lønn fra en arbeidsgiver som er pliktig til å melde ansatte inn i disse pensjonsordninger. Hvis man ikke ansettes, men tar oppdrag som selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltpersonforetak eller via eget as vil inntekter fra disse ansees å komme fra privat sektor og ikke gi fradrag i pensjonen. Hvis oppdraget tas via et enkeltpersonforetak bør kontrakten være slik at det ikke kan reises spørsmål om det er ansettelse i en midlertidig stilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *