- om ledelse og personlig utvikling

Kategoriarkiv: innovasjon

Tekna-konferansen 2014

Tekna-konferansen 2014

Se video fra årets konferanse: «Innovasjon i offentlig sektor». Konferansen er fullspekket med spennende forelesere. Les mer

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Produktivitetsutviklingen i industri- og primærnæringene er god, men sysselsettingen går ned. I tjenesteproduksjon vokser sysselsettingen, men produktiviteten har ikke samme positive utvikling. – Dette er en utfordring vi må gripe tak i, mener styret i Tekna Egen bedrift. Smartere tjenesteproduksjon er ikke bare et spørsmål om å erstatte offentlig tjenesteproduksjon med privat tjenester. Vi snakkerLes mer

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Solberg i Pasteurs kvadrant?

Høyre-FrP-regjeringen vil øke Norges konkurransekraft ved å løfte norske universiteter og forskningsmiljøer på internasjonale rankinger. Da bør man kanskje se på hvordan DARPA arbeider.

DARPA står for Defence Advanced Research Projects Agency. Vi er i USA og det dreier seg om forskning initiert av Pentagon.Les mer

Crowdsourcing – Arbeide fra kjøkkenbordet?

Crowdsourcing – Arbeide fra kjøkkenbordet?

Crowdsourcing gir deg muligheter for å bidra med løsninger til problemer, til å finne problemer som passer til løsninger, til å skaffe penger til løsninger som det kan bli butikk ut av og også muligheter for å opptre som altruist. Alt fra kjøkkenbordet om det er der du velger å etablere arbeidsplassen din. Vi snakkerLes mer

Store forretningsideer, ukjente ideskapere

Hva hadde Henry Ford og Steve Jobs felles? Jo de hadde ”gode hjelpere”. Har du hørt om James Couzens, Gil Amelio og Dennis Carter? Virkelig store forretningsideer, som iverksettes, kjennetegnes ved at de går i mot konvensjonell visdom og forandrer også hvordan alle andre må drive produksjon og butikk. Det hevder i alle fall forfatterenLes mer