Bistand innen akvakultur

Med verdens befolkningsvekst og et stadig større behov for proteiner, er det naturlig å se på havet som en kommende primærkilde for å dekke dette behovet. Akvakultur er derfor en stor og voksende næring globalt. Det anslås at næringen vil skape nærmere 180 millioner arbeidsplasser og vil stå for en vesentlig andel av fremtidens konsum av animalsk protein. Utviklingslandene har behov for kompetanse, teknologi, investeringer for å utnytte potensialet i oppdrettsnæringen. Afrika har en meget begrenset produksjon, mens Asia er dominerende.

Norsk oppdrettsnæring har utviklet seg gjennom 40 år og er en av aktørene internasjonalt. Hvordan kan norske ressurser bidra til produksjonen i utviklingsland?

Norsk Bistandsforum inviterte til temamøte om Akvakultur på Utviklingshuset onsdag 1.februar 2012. Tema var:
Akvakultur. Hvorfor satse i utviklingsland og hva skal til for å lykkes?
Områder som ble diskutert var:

  • Akvakulturs rolle i matvaresikkerhet
  • Valg av teknologi avhengig av markedets kapasitet
  • Håndtering av innsatsfaktorer som fôr, yngel og vaksine
  • Erfaringsoverføringer med eksempler fra Afrika og Asia

Se videoen fra arrangementet:

Styreleder i Bistandsforum Birgit Farstad Larsen innledet, mens Morten Frost Høyum var møteleder.
Foredragsholdere var Hans Magnus Gjøen fra Universitet for miljø- og biovitenskap, Knut Måløy fra Storvik Biofloc, Gunnar Hamnøy fra North South Partnership og Peter Molthe fra veiledningskontoret.

Norsk Bistandsforum er en forening som er åpen for alle med interesse for faglige utfordringer relatert til bistand. Foreningen er tilknyttet Tekna og samarbeider med veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland  om sine temamøter.

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Share on RedditPin on PinterestEmail this to someoneTweet about this on Twitter

Kommenter