Ledelsesfilosofi

Fremtiden: Robotassistenten kommer snart til deg

Jobb smart. Selg «samme» jobb flere ganger

Egen virksomhet – Egenkapital i virksomheten gir deg handlingsrom

Tekna Egen bedrift. Tilbud til medlemmer fra medlemmer

Informasjonsteknologi, patentering eller bare «blotte anvisninger til den menneskelige ånd»

Designvern – et rimeligere alternativ?

Veien til patent, og et alternativ

Design thinking

5 tips til deg som jobbsøker

Tillitsvalgte i mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram.

Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

Du må tenke nytt for å utvikle folka dine, ellers mister du de beste

Ta vare på åndsverkene dine

Robotene overtar mange jobber, men kan bli spennende å arbeide sammen med

Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Fra sluttpakke til egen virksomhet

Møteplassen: kurs i LinkedIn

Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

Ny global gullalder?

Tekna Egen bedrift. Tilbud for medlemmer fra medlemmer

Student, egen virksomhet og videre karriere

Egen virksomhet som pensjonist?

Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

Digitalisering, smarte maskiner og emosjonelle mennesker

Førerløse kjøretøy og førerløs etikk?

Samvittighet, toleranse, samvittighetsfrihet og demokrati

Etikk og eiendomsfag – Menneskerettigheter, lokalpolitikk og møter med korrupsjon

Etikk, våpenproduksjon, vann og ledelse

Platons lederskapsfilosofi

Lederskapsfilosofi

Crowdfunding eller folkefinansiering?

Møteplassen: Hvordan skrive CV og søknad på engelsk?

Oljefondet og etiske utfordringer?

Transaksjonsanalyse og Du er ok. Jeg er ok.

Politisk industridebatt: Hva skal vi lage nå?

Etablere egen virksomhet med NAV

Korrupsjon – Invitasjon til meningsutveksling

Arbeiderkollektivet før og nå

Robotetikk

Robotene vil ta jobbene våre – raskere enn vi tror?

Jobbsøker? få tips og triks

Slik bygger du opp din egen bedrift

Møt mentorene i Tekna Egen bedrifts mentorordning

Personlig «merkevare» som ansatt og eget selskap

Porteføljekarriere og egen virksomhet i fremtiden

Møt opp, del og vær nyskapende i Trondheim

Nettverksbygging på norsk

Gründerplan til 400 mill. kroner

Teknas teknologibarometer 2015: Norge både bra og dårlig

Fremtidens arbeidsmarked – Færre faste jobber, men mange nye muligheter?

Når magefølelsen møter klimautfordringer

Ingeniøretikk, refleksjon og bærekraftig utvikling

Skaperkoden – The Creator´s Code

Kutt byråkratiet! Men hvem skal ut?

TOUGHI: Internasjonal forretningsvirksomhet – Etiske utfordringer

Reputasjonsøkonomi og digital rykteflom

Green economy and ethical challenges

Forandringskunst med switch

Nettverksbygging og small talk

Karriere med real life MBA

Garbage Can, søppelbøtter, og kommunale slagord

Delingsøkonomi, disruptiv innovasjon og 3D-printing

Bioteknologi, prioritering- og innovasjonsetikk

Bygg og bruk nettverket ditt

On-demand economy – Blir vi alle selvstendig næringsdrivende?

Egen virksomhet – Mentorbistand for å komme i gang

Fra ansatt til egen virksomhet – Timepriser

Steve Jobs – Fra revolusjoner til småskrittsforbedringer

Bør DU vurdere å starte egen virksomhet?

Ta eller gi når du «utvikler» nettverk?

Aha! og Eureka! U-svinger og starte opp selv

Hvordan skrive CV (anno 2015)

Tekna 2020 pott

10 bud for kundeservice til den moderne folkeligheten

Arbeidsglede, endringsglede og Mindfulness for ledere

10 enkle råd til kundeserviceledere

Tekna-konferansen 2014

Etikk og egen virksomhet: Integritet, ærlighet og lojalitet

Hvordan gi konstruktiv kritikk – uten å fremstå som en drittsekk

Kundeservice: Stol aldri på en taus kunde

Er petroleumsforskning uetisk?

Teori om prosjektledelse er tull! – eller?

10 vanlige feil når du presenterer – og hvordan du kan unngå dem

10 grunnleggende motivasjonsfaktorer for bedre ledelse

Skill-Will Matrisen – Forstå hvordan du bedre leder ulike medarbeidere

5 vanlige tabber nye ledere gjør

Klimaetikk – Spørsmål vi bør stille oss?

MOOC – Vil dette endre livene våre?

Din pensjon

God på jobben!

Maslows behovshierarki – Levende klassiker

Etikk og overvåking – Din mening?

Forskning som beslutningsgrunnlag – Spørsmål du må stille først

Ledelse, etikk, økonomi og butikk

Tekna-konferansen 2013

Innovasjon for smartere tjenesteproduksjon

Kontraktsregimer stenger for småbedrifter på kraftlinjer

Solberg i Pasteurs kvadrant?